1 Mayıs’ın Kökenleri – Bölüm 1

1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde proletarya saflarında bir genelge elden ele dolaştı. Aşağıdaki kelimelerle 1 Mayıs 1886’da sınıf çapında eylem çağrısında bulundu:

“İsyan günü – dinlenme değil! İş dünyasını esaret altında tutan kurumların palavracıları tarafından empoze edilmeyen bir gün. Emeğin kendi yasalarını yaptığı ve onları yürütme gücüne sahip olduğu bir gün! Baskı yapan ve yönetenlerin rızası veya onayı olmadan. Emekçilerin ordusunun birliğinin tüm milletlerin halklarının kaderleri üzerinde hakim olan güçlere karşı dizildiği bir gün. Zulme ve tiranlığa karşı, cehalete ve her türlü savaşa karşı bir protesto günü. ‘İş için sekiz saat, dinlenme için sekiz saat, yapacaklarımız için sekiz saatin” tadını çıkarmaya başlayacağımız bir gün’.”

Bir asır önce, 1 Mayıs 1886’da, genel grev Birleşik Devletlerde patlak verdi. Günler içinde sonsuza kadar Haymarket ismiyle anılacak olaylarla sonuçlanacaktı. 1889’da, Marksist Enternasyonal’in kurucu kongresi proletaryanın dünya çapındaki eylemleri için o günü 1 Mayıs olarak isimlendirdi.

Geçtiğimiz yüzyılın tüm dönüş ve patlamaları boyunca, 1 Mayıs geleneği gelişti ve yayıldı: bütün ülkelerin sınıf bilinçli proleterlerinin durumlarını değerlendirdiği, ileriki yıllar için planlarını yaptığı, proleter enternasyonalizmi kutladığı ve dünya çapında komünizmin nihai hedefine ulaşmak için mücadelelerini ilan ettikleri bir gelenek

Birçok ülkede revizyonistler tarafından bastırıldığı ya da yutulduğu yıllardan sonra, 1 Mayıs’ı devrimci mücadelenin bir günü olarak kabul ettirme savaşı veriliyor.

1984’te, yeni kurulan Devrimci Enternasyonalist Hareket, 1 Mayıs İlanını yayınladı ve o zamandan bu yana, gezegenin bütün ülkelerinde, birleşik devrimci sloganlar altında 1 Mayıs için kutlama ve mücadele çağrısı yaptı. Bugün, geçen yüzyıl boyunca olduğu gibi, 1 Mayıs, dünya devriminin sıçramalarına ve umutlarına yoğunlaşıyor.

Bu 1 Mayıs geleneğinin ışığında, Haymarket olaylarına, yüzüncü yılında bir göz atacağız.

Çevirmen: Büşra Dural

Kaynak:  http://revcom.us/a/may1/haymark.htm

Bunları da beğenebilirsin Çevirmenin diğer yazıları