Tarihin Silinmesi: Unutulmuş Lukács

Budapeşte'deki Yahudi Marksist entelektüel heykeli indirilirken aynı zamanda bir antisemit faşist heykeli (Bálint Hóman) yükseltiliyor. Bu, faşizme karşı savaşan herkese hakarettir. Tarihin çiğnenmesine faşist bir rejim eşlik eder. Tek…