A’dan Z’ye Edward Albee

*Bu yazıda alfabetik akışı korumak adına, gerektiği yerde başlıkların çevirilerinin yanı sıra İngilizce karşılıkları da verilmiştir. 1. Evlat Edinme (Adoption) 12 Mart 1928’de Washington DC’de, Louise Harvey’den doğduktan…

Edebiyatın Bize Öğretebilecekleri

Edebiyat, yazılı ve bazen sözlü malzemeyi tanımlamak için kullanılan bir sözcük. Latincede harflerle biçimlenmiş yazı anlamında olan literature kelimesinden türeyen  ‘literature’ (edebiyat*); genelde şiir, tiyatro, gazetecilik, bilimkurgu…

Popülizm Bu Değil – Bölüm 4

Yukarıda belirtildiği gibi, Beyaz Saray rekabet içindeki biatların mekanı oldu: bir taraftan tekelci finans sermayesinin çıkarlarına, diğer taraftan Trump'ın alt-orta sınıf tabanına verilen yanıtlara. En sonunda Trump yönetiminin, popülist…

Rus Devrimi’ni Başlatan Kadın Yürüyüşü

Rus Devrimi'nin ilk günü (8 Mart, eski Rus takviminde 23 Şubat) sosyalist takvimde önem taşıyan Dünya Kadınlar Günü'ydü. 1917'de o gün öğle saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan on binlerce insan Rusya başkenti Petrograd'ın merkezinde…