Ermenilerin Gözünden Kürtler

Ermeni ilkokulu K. Khachaturov’un gözetmen öğretmeni, 1894 tarihli seyahat günlüklerine bir not bırakmıştı: Bu satırların yazarı, eski Kürtlerden sık sık başkentle birlikte Diyarbakır’da Dicle Nehri’nin arkasında bir devletlerinin…

Estetik ve Sanatsal

Eğer estetik manevi ilişkinin (tat ilişkisi) belli cinslerinin karakteristik özelliğiyse; sanatsal da gösterge bilimsel faaliyetin karakteristik bir türüdür. Sanatsal faaliyet, ürünlerinin (yani estetik bütünlüğünün) mükemmelliği elde…