Kolonyalizm ve Emperyalizm

Kavram Emperyalizm kavramı, bir devletin diğer devlet ya da devletlere, askeri, ekonomik ve politik olarak uyguladığı sömürücü eylem, doktrin ya da tutuma verilen isimdir. XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde, Avrupalı güçler ve bazı Avrupalı…