Devlet Okullarına Yönelik Saldırının Arkasında Kim Var? – Bölüm 2: Şirket Reformcularının Dedikleri

Okul reform hareketi kendini eğitimi iyileştirme, daha iyi bir ekonomi oluşturma ve fakir çocukların yoksulluktan kurtulmasına yardım etme çabasıyla halk, yöneticiler ve özel bağışçılardan oluşan bir iş birliği olarak ileri sürüyor. Hedefleri şöyle: “Amerika’nın çocuklarını üniversitede ve kariyerlerinde başarıya hazırlamak” (Barack Obama), “düşük gelirli ve azınlık çocuklarına birinci kalite eğitim vermek” (Bill Gates), ve Amerikalıların “yaşam standartlarını sürdürmek” (Eli Broad).

Bu reformcular için, çok önemli, risk taşıyan sınavlar ve öğretmenlerin “hesap verme zorunluluğu” başarının tanımlayıcı ölçekleri. Stanford’daki muhafazakar Hoover Enstitüsü’nden George Shultz ve Eric Hanushek’in iddialarına göre öğrenciler önümüzdeki yirmi yıl boyunca uluslararası büyük matematik testlerindeki sonuçlarını kırk puan kadar yükseltebilirse, önümüzdeki seksen yıl içinde ülkenin gayri safi milli hasılasında yetmiş milyar dolar yükseliş beklenebilir. “Bu; Birleşik Devletler’deki her çalışanın, kariyerinin tamamı boyunca her yıl gelirinin ortalama 20% artmasına denk geliyor.”

Bununla birlikte geniş çaplı araştırmalar, büyük testlerin ve şirket reformu paketinin diğer unsurlarına meydan okuyor. Ayrıca en azından reformcuların ağızlarından çıkanlara inanıp inanmadıkları da sorgulanabilir.

Reforumcuların okulların iyileştirilmesiyle olan alakaları bir çok açıdan farklı bir hedefin üstünü kapatır gibi, çok da içten görünmüyor. Kendi çocukları için uygun görmedikleri toplu eğitim modellerini öneriyorlar. Modelleriyle çelişen çalışmaları görmezden gelip, beyin takımlarının kendi modellerini yücelten “tırt araştırmalarını” finanse ediyorlar. Okullara tamamen kaynak sağlanmasının önemsiz ve gerçeklikten uzak olduğunu savunup, “harika öğretmenlerin” okul şartları, sınıf mevcudu ya da profesyonel eğitim gözetmeksizin başarılı olacağında ısrar ediyorlar.

 

Yazar: Howard Ryan

Çevirmen: Aylin Yılmaz

Kaynak: https://monthlyreview.org/2017/04/01/who-is-behind-the-assault-on-public-schools/

Bunları da beğenebilirsin Çevirmenin diğer yazıları