Devlet Okullarına Yönelik Saldırının Arkasında Kim Var? – Bölüm 1: Giriş

Son otuz yıldır devlet okulları, şirketler ve özel kurumlar tarafından sistematik bir saldırının hedefi haline geldi ve ele geçiriliyor. Bu girişim, savunanlar tarafından “okul reformu” olarak adlandırılsa da, eleştirenler “şirket okulu reformu” olarak tanımlıyor. Finlandiyalı eğitimci Pasi Sahlberg bu duruma göz alıcı bir kısaltma bulmuş: MİKROP— küresel eğitim reformu hareketi [orijinali: GERM—the global education reform movement]. Temel özellikleri çok tanıdık: çok önemli sınavlar, tek tip müfredat, vasıfsz ve sık sık değişen öğretmen kadrosu. Amerika Birleşik Devletleri’nde devlet okulları gitgide ayrılmış, istikrarsız ve mali olarak desteklenmeyen bir duruma geldi ve bu durum en çok zararı, beyaz olmayan, düşük gelirli topluluklara veriyor.

Bununla beraber, okul reformu furyasının siyasi çelişkileri ve toplumsal sonuçları gayet iyi biliniyorken, hareket hakkındaki temel sorular yeterince incelenmiyor. Bunun önderliğini kim yapıyor? Hedefleri ve gerekçeleri neler? Reformcuların beyanlarına kısaca baktıktan sonra, hareketin ilerici muhaliflerinin görüşlerine yöneleceğim ve okul reformu hareketinin üç etkili yorumlamasının eleştirisini sunacağım. Sonunda da, bu hareket, onun yürütücüleri ve altında yatan hedefler hakkında kendi teorimi sunacağım.

Yazar: Howard Ryan

Çevirmen: Aylin Yılmaz

Kaynak: https://monthlyreview.org/2017/04/01/who-is-behind-the-assault-on-public-schools/

Bunları da beğenebilirsin Çevirmenin diğer yazıları